Navigatie
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Kaartootje, www.kaartootje.nl, gevestigd aan De Engh 14-II te Driebergen, Nederland.

Versie 8 februari 2019

Karen Dammers
www.kaartootje.nl
info@kaartootje.nl
06-13435003

KvK: 73933716

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kaartootje en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Kaartootje en de klant. Tenzij Kaartootje uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige transacties.

1.2 De algemene voorwaarden worden aan de klant beschikbaar gesteld voordat de overeenkomst wordt gesloten.

1.3 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.4 Kaartootje behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Op overeenkomsten zijn die algemene voorwaarden van toepassing die bij het plaatsen van de bestelling zijn aanvaardt.

1.5 In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich tussen Kaartootje en de klant een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is beschreven, dient de situatie naar de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

2. Aanbod
2.1 Het aanbod op de website van Kaartootje bevat nauwkeurige beschrijvingen en waarheidsgetrouwe foto’s van de aangeboden artikelen. De beschrijving en foto’s zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kaartootje niet.

2.2 Beschrijvingen en foto’s kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen Kaartootje en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling heeft geplaatst bij Kaartootje. Zolang Kaartootje de bestelling niet heeft bevestigd, kan de klant de bestelling annuleren.

3.2 Een overeenkomst wordt of kan worden ontbonden indien zich een situatie voordat zoals beschreven in artikel 6 lid 6.3, artikel 7 lid 7.3, artikel 8 en artikel 11 lid 11.6.

4. Prijzen en aanbiedingen
4.1 Alle getoonde prijzen op de website zijn in euro’s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van het aanbod niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.3 Prijswijzigingen en aanbiedingen zijn niet van toepassing op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

4.4 Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen uit het (recente) verleden.

4.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

4.6 Kaartootje kan niet aan prijzen en aanbiedingen worden gehouden als de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.

5. Verzendkosten
5.1 De verzendkosten voor verzendingen binnen Nederland zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het pakket.

5.2 Verzendkosten worden per bestelling in rekening gebracht.

5.3 De maximale bedragen voor verzendingen binnen Nederland zijn €3,95 voor brievenbuspost en €6,95 voor pakketpost.

5.4 Verzending vanaf €50,- is gratis.


6. Betaling
6.1 Betaling van de bestelling door de klant geschiedt na plaatsing van de bestelling door overboeking van het bedrag op het rekeningnummer van Kaartootje.

6.2 Betaling van de bestelling dient door de klant uiterlijk 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te geschieden.

6.3 Indien de klant niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, zal Kaartootje de klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen en de klant een termijn gunnen van 7 dagen om alsnog aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen. Als de klant binnen deze 7 dagen niet aan de betalingsverplichting voldoet, zal de overeenkomst door Kaartootje worden ontbonden. Deze ontbinding zal per e-mail aan de klant worden gecommuniceerd.

6.4 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kaartootje te melden.

6.5 Bestellingen zullen na ontvangst van betaling door Kaartootje naar de klant worden verzonden.

7. Levering
7.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

7.2 Kaartootje streeft ernaar bestellingen binnen 1-3 werkdagen doch uiterlijk 3 weken na ontvangst van de betaling te verzenden naar het door de klant opgegeven adres, tenzij met de klant een andere leveringstermijn is overeengekomen.

7.3 Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, wordt de klant hiervan uiterlijk 3 weken na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht. De klant heeft dan het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Het bedrag dat de klant reeds voor de bestelling heeft betaald, zal binnen 3 weken worden teruggeboekt.

7.4 Bestellingen worden geleverd door vervoerdersbedrijf PostNL.

7.5 Kaartootje is niet verantwoordelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door PostNL.

7.6 Kaartootje is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van vertragingen of onzorgvuldigheid van PostNL.

7.7 Kaartootje betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De klant dient dit binnen 7 dagen na (geplande) ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan, indien gewenst door de klant, worden aangevuld of opnieuw worden gedaan. Kosten hiervan zullen in de meeste gevallen voor rekening van Kaartootje zijn.

7.8 Kaartootje heeft, behoudens tegenbewijs, aan de leveringsplicht voldaan zodra de bestelling een keer aan de klant is aangeboden. Het rapport van de vervoerder geldt hiervoor als bewijs.

7.9 Kaartootje hanteert als leveringsgebied Nederland.

8. Ontbindingsrecht en retourneren
8.1 Mochten de bestelde artikelen niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de klant Kaartootje hiervan uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail op de hoogte te stellen. Kaartootje zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

8.2 Indien Kaartootje binnen 3 dagen geen schriftelijke bezwaren heeft ontvangen, gaat Kaartootje ervan uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

8.3 De klant heeft het recht zonder opgave van reden de door Kaartootje geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.

8.4 De klant is verplicht, alvorens over te gaan tot retourneren, Kaartootje daarvan binnen 14 dagen per e-mail op de hoogte te stellen. Hiertoe kan het herroepingsformulier worden ingevuld, maar dit is niet verplicht.

8.5 Retourneren dient te gebeuren in de originele verpakking en inclusief een kopie van de bijbehorende factuur. De kosten voor en het risico van retourneren zijn voor rekening van de klant.

8.6 De klant dient te kunnen bewijzen dat de artikelen binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling zijn geretourneerd.

8.7 Op het moment dat Kaartootje de geretourneerde artikelen in ontvangst heeft genomen, zal Kaartootje de klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen.

8.8 Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, zal Kaartootje de door de klant betaalde kosten uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terugboeken. Onder ongebruikt en onbeschadigd wordt in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

8.9 Indien de door Kaartootje geleverde artikelen niet binnen 14 dagen worden geretourneerd, geldt de koop als geaccepteerd.

9. Gegevensbeheer en privacy
9.1 Kaartootje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van haar klanten. Kaartootje houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook de privacyverklaring.

9.2 Wanneer de klant een bestelling plaatst bij Kaartootje worden de persoonlijke gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van Kaartootje. Onder persoonlijke gegevens worden verstaan naam, adres, woonplaats, e-mailadres en klantnummer.

9.3 De persoonlijke gegevens van de klant worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

9.4 Persoonlijke gegevens van de klant worden nooit verstrekt aan derden.

9.5 Kaartootje gebruikt persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van bestellingen en, uitsluitend wanneer de klant daar toestemming voor geeft, voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van klantrelaties.

9.6 De klant heeft te allen tijde het recht om inzage in of correctie of verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te vragen.

9.7 Kaartootje maakt gebruik van cookies. Deze cookies kan de klant aan het begin van zijn bezoek bovenaan de website accepteren. Kaartootje maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de privacyverklaring.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Kaartootje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, aan de artikelen ontstaan door gebruik ervan of aangebracht door derden.

11. Overmacht
11.1 Kaartootje is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Kaartootje behoort te komen. Vertragingen bij of nalatigheid door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-mailverkeer, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, gebreken in hulp- of transportmiddelen, ziekte en op de website vermelde vakanties gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Kaartootje heeft het recht in het geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten en heeft eveneens het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

11.4 Indien Kaartootje bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.

11.5 Kaartootje is bij overmacht in geen geval gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.6 Indien de overmacht zich langer dan 2 maanden voordoet, heeft zowel Kaartootje als de klant het recht de overeenkomst, zonder enige verplichting, eenzijdig te ontbinden.

12. Toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als pdf-bestand.)
© 2016 - 2019 Kaartootje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Als je de webshop van KAARtootje bezoekt, wordt er door middel van cookies informatie verzameld over jouw gebruik. Deze informatie is anoniem (met uitzondering van je IP-adres) en niet gebonden aan je persoonsgegevens. Het is alleen informatie die ervoor zorgt dat de website goed werkt, dat jij een bestelling kunt doen en dat ik de webshop kan optimaliseren. Er bestaan verschillende soorten cookies. Ik maak er van twee gebruik; functionele cookies en analytische cookies. 1. Functionele cookies Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed laten werken van (delen van) de website. Zonder deze functionele cookies zou je bijvoorbeeld geen bestelling kunnen plaatsen. Bij functionele cookies valt te denken aan je winkelwagen en je cookiekeuze. 2. Analytische cookies De analytische cookies van Google Analytics volgen jouw online gedrag op de website en verzamelen anonieme gegevens. Google Analytics verstuurd deze informatie naar de servers van Google en ik krijg daarmee inzicht in bezoekersstatistieken. Hiermee kan ik de website verbeteren en optimaliseren. Je kunt cookies te allen tijde in je eigen browser verwijderen en uitschakelen, maar sommige dingen in de webshop werken dan niet goed meer.